Menu Home
 
 
Uw product er niet bij? 
 
 
Geef dit aan ons door.
 
 
Klik direct op uw merk 
 
  Equistro PrimeVal De Groene Os Pavo Puur Natuur Excellent Drontal Phytonics Prequine Espree  
 
Advertentie 
 

Prijs € 5,50
Foto Milbemax

Milbemax

* Breed-spectrum ontwormingsmiddel
* Ter preventie van hartworminfecties
* Ter behandeling en controle van zweep- en haakwormen, spoel- en lintwormen bij honden
* Ter behandeling en controle van spoelwormen, haak- en lintwormen bij katten

 
  Verpakkingsoptie:
  Aantal 

Extra informatie

Hartwormen zijn de meest levensbedreigende hondenwormen, omdat ze zich in het hart en de longslagaderen van de hond vestigen waar zij een tekortschieten van de hartfunctie en uiteindelijk de dood veroorzaken.

Hartwormen worden overgedragen door muskieten.

Hartwormbesmetting behandelen:
De behandeling van een hartwormbesmetting is een lang en riskant proces. Zowel stervende hartwormen als hun larven kunnen leiden tot shock en embolie. Tijdens de behandeling moeten honden streng gecontroleerd worden op bijwerkingen en moet hun activiteit gedurende een paar weken beperkt worden. Bovendien – in vergevorderde gevallen – herstelt hun gezondheid zich niet; zelfs niet na een doeltreffende behandeling.

Om al deze redenen zal het nu duidelijk zijn waarom preventie zo belangrijk is.

Hartwormpreventie:
In tegenstelling tot de behandeling is de preventie van hartworm veilig, gemakkelijk en doeltreffend. Voordat er met een preventieve behandeling wordt gestart, moeten honden worden getest op een hartwormbesmetting; besmette honden moeten worden behandeld tegen volwassen wormen en microfilariae, voordat er wordt begonnen met een preventieprogramma. Preventieve middelen worden doorgaans maandelijks toegediend, te beginnen binnen één maand na aanvang van het muskietenseizoen (of de blootstelling aan een mogelijke besmetting, bijvoorbeeld wanneer je naar landen met hartworm reist) tot één maand na het eind van de blootstelling.

Sommige preventieve middelen werken ook tegen alle andere veel voorkomende hondenwormen en zorgen zo voor een volledige bescherming van je huisdier.

Meer informatie over hartworminfecties vind u hier

Aanverwante productenProductinformatie
Productnaam
Milbemax
Samenstelling
Voor zowel hond als kat zijn er 2 soorten tabletten van verschillende sterkte:

Milbemax Grote Hond:
1 tablet bevat 12,5mg milbemycine oxime en 125mg praziquantel

Milbemax Kleine Hond:
1 tablet bevat 2,5mg milbemycine oxime en 25mg praziquantel

Milbemax Kat:
1 tablet bevat 16mg milbemycine oxime en 40mg praziquantel

Milbemax Kleine Kat/Kitten:
1 tablet bevat 4mg milbemycine oxime en 10mg praziquantel
Eigenschappen
Milbemycine oxime behoort tot de groep van de macrocyclische lactonen, geïsoleerd uit de gisting van Streptomyces hygroscopicus var. aureolacrimosus. Het is actief tegen mijten, tegen larvale en volwassen stadia van nematoden alsook tegen de larven van Dirofilaria immitis.

De werkzaamheid van milbemycine berust op de werking van neurotransmissie bij invertebraten: Milbemycine oxime, net als avermectines en andere milbemycines, vergroot bij nematoden en insecten de membraan permeabiliteit voor chloride ionen via de glutamaat, chloride ion kanalen (gerelateerd aan GABAA en glycine receptoren bij vertebraten). Dit leidt tot hyperpolarisatie van de neuromusculaire membraan en een verslappende verlamming en dood van de parasiet.

Praziquantel is een geacetyleerd pyrazine-isoquinoline derivaat. Praziquantel is actief tegen cestoden en trematoden. Het wijzigt de permeabiliteit voor calcium (toevoer van Ca2+) van de membranen van de parasiet wat een disbalans veroorzaakt in de membraan structuur, dit leidt tot membraan depolarisatie en bijna gelijktijdig optredende contractie van de spieren (kramp), snelle vacuolisatie van het syncytium en daarop volgend optredende ontbinding van de huid (blaarachtig). Dit resulteert in een gemakkelijke afdrijving uit het maag- darmkanaal of de dood van de parasiet.


Doeldier
Hond, kat


Indicaties
Hond: de behandeling en controle van menginfecties met volwassen cestoden en nematoden zoals:

Cestoden:
Dipylidium caninum
Taenia spp.
Echinococcus spp.
Mesocestoides spp.

Nematoden:
Ancylostoma caninum
Toxocara canis
Toxascaris leonina
Trichuris vulpis

Het product kan ook worden ingezet bij de preventie hartworminfectie (Dirofilaria immitis), dit wanneer een begeleidende behandeling tegen cestoden nodig is.

Kat: de behandeling en controle van menginfecties met volwassen cestoden en nematoden zoals:

Cestoden:
Dipylidium caninum
Taenia spp.
Echinococcus multilocularis

Nematoden:
Ancylostoma tubaeforme
Toxocara cati


Bijwerkingen
De behandeling van honden met een groot aantal circulerende microfilariae kan soms leiden tot het ontstaan van hypersensitieve reacties, zoals bleke slijmvliezen, braken, trillen, zwaar ademen of overdadig speekselen. Deze reacties worden geassocieerd met het vrijkomen van eiwitten van dode of stervende microfilariae en zijn niet direct een toxisch effect van het product. Het gebruik bij honden die lijden aan microfilariaemie is daarom niet aanbevolen.

Studies met milbemycine oxime geven aan dat de veiligheidsmarge bij sommige Collies of aanverwante hondenrassen minder is dan bij andere rassen. Bij deze honden moet de aanbevolen dosering strikt worden gevolgd.

De tolerantie bij jonge puppy’s van deze rassen voor MILBEMAX is niet onderzocht.De klinische verschijnselen bij Collies zijn gelijk aan de geconstateerde verschijnselen van overdosering bij de honden uit de gewone populatie.


Dosering
Hond:
Minimum aanbevolen dosering: 0,5 mg milbemycine oxime en 5 mg praziquantel per kg worden éénmalig oraal toegediend.

Afhankelijk van het lichaamsgewicht van de hond, is de praktische dosering als volgt:

Milbemax Kleine Hond
0,5 - 1 kg 1/2 tablet
1 - 5 kg 1 tablet
5 - 10 kg 2 tabletten

Milbemax Grote Hond
Gewicht (kg) Tabletten
5 - 25 kg 1 tablet
25 - 50 kg 2 tabletten
50 - 70 kg 3 tabletten

In die gevallen waarbij een hartworm preventie wordt gebruikt en gelijktijdig behandeling tegen lintworm vereist is, kan MILBEMAX het monovalent product vervangen voor de preventie van hartworm ziekte.

In geval van overdosering kunnen mydriasis, depressie, kwijlen, paresis, trillen en/of wankelende gang optreden bij sommige honden. De symptomen zullen binnen een dag spontaan verdwijnen. Er is geen antidotum bekend.

Kat:
Minimum aanbevolen dosering: 2 mg milbemycine oxime en 5 mg praziquantel per kg worden éénmalig oraal toegediend.

Afhankelijk van het lichaamsgewicht van de kat, is de praktische dosering als volgt:

Milbemax Kleine Kat/Kitten

0,5 - 1 kg 1/2 tablet
1 - 2 kg 1 tablet

Milbemax Kat
2 - 4 kg 1/2 tablet
4 - 8 kg 1 tablet

In het geval van overdosering kan bij sommige katten spier tremor optreden. De symptomen zullen binnen een dag spontaan verdwijnen. Er is geen antidotum bekend.


Waarschuwingen
De behandeling van honden met een groot aantal circulerende microfilariae kan soms leiden tot het ontstaan van hypersensitieve reacties, zoals bleke slijmvliezen, braken, trillen, zwaar ademen of overdadig speekselen. Deze reacties worden geassocieerd met het vrijkomen van eiwitten van dode of stervende microfilariae en zijn niet direct een toxisch effect van het product. Het gebruik bij honden die lijden aan microfilariaemie is daarom niet aanbevolen.

In gebieden met een hartworm risico, of in het geval dat het bekend is dat de hond heeft gereisd van en naar regio’s met een hartworm risico, wordt het aanbevolen een dierenarts te consulteren voordat MILBEMAX wordt toegediend, om de aanwezigheid van een gelijktijdige besmetting met Dirofilaria immitis uit te sluiten.

In geval van een positieve diagnose is het wenselijk om een adulticide behandeling te geven voordat MILBEMAX wordt toegediend.

Echinococcose betekent een risico voor mensen. In geval van Echinococcose moeten speciale richtlijnen voor de behandeling, begeleiding en bewaking van betrokken personen opgevolgd worden.

Experts of instituten op het gebied van parasitologie dienen te worden geraadpleegd.

Er zijn geen studies verricht met zwaar verzwakte dieren of individuen met een ernstige vermindering van de nier of lever functies. Het product wordt niet aanbevolen voor zulke dieren of alleen bij een voordeel/risico beoordeling door de verantwoordelijke dierenarts.

Bij honden jonger dan 4 weken oud is een lintworminfectie niet gebruikelijk. Behandeling van dieren jonger dan 4 weken oud met een combinatie product is daarom waarschijnlijk niet nodig.

Resistentie van parasieten voor een bepaalde klasse van anthelmintica kan zich ontwikkelen gedurende frequent, herhaaldelijk gebruik van een anthelminthicum van die bepaalde klasse.

Het product kan gebruikt worden bij fokdieren, inclusief drachtige en lacterende dieren.

Gedurende de behandeling met MILBEMAX mogen geen andere macrocyclische lactones worden toegediend.

Milbemax Grote Hond niet toedienen aan honden die minder dan 5 kg wegen.

Milbemax Kleine Hond niet toedienen aan puppy’s jonger dan 2 weken en/of met een gewicht minder dan 0,5 kg.

Milbemax Kat niet toedienen aan katten die minder dan 2 kg wegen.

Milbemax Kleine Kat niet toedienen aan katten jonger dan 6 weken en/of met een gewicht minder dan 0,5 kg.


Verpakking
Voor zowel hond als kat zijn er 2 soorten tabletten, voorzien van verschillende kleuren en/of vormen, en met verpakkingen in verschillende kleuren:


Registratienummer / kanalisatiestatus
Milbemax Grote Hond: Reg NL 10091
Milbemax Kleine Hond: Reg NL 10090
Milbemax Kat: Reg NL 10093
Milbemax Kleine Kat/Kitten: Reg NL 10092


Toediening
Oraal


Toepassing
Het product toedienen met of na wat eten.


Wijzigingen en fouten voorbehouden, raadpleeg voor gebruik altijd de bijsluiter.

U heeft 0 producten in uw winkelwagen
 
Login 
 
 
E-mail adres
 
Wachtwoord
 
 
 
Informatie 
 
 
 
 
Betaalondersteuning 
 
 
Betaalondersteuning
 
 
Distributeurs 
 
 
Distributeurs
 
 
Nieuwsbrief 
 
  Meld u aan voor onze email nieuwsbrief en u ontvangt het laatste nieuws en informatie over onze (nieuwe) producten.
 
Aanmelden
  
 
Afmelden

  
  Privacy
 
Partners 
 
 
Online-Kassa.nl

Concoursfotografie

VoerVergelijk.nl
Algemene voorwaarden | Disclaimer | Algemene voorwaarden

Paard Kat Hond Home Diergeneesmiddelen.com